LKS īsteno projektu administratīvās un starptautiskās sadarbības kapacitātes stiprināšanai

LKS īsteno projektu administratīvās un starptautiskās sadarbības kapacitātes stiprināšanai

Latvijas Kinematogrāfistu savienība saņēmusi finansiālu atbalstu no ERAF, REACT-EU finansējuma pandēmijas krīzes seku mazināšanai biedrības administratīvās un starptautiskās kapacitātes stiprināšanai. Projekta mērķis ir nodrošināt Savienības regulāru pamatdarbību birojā un starptautisko sadarbību, kādi tie bija pirms Covid - 19 pandēmijas ierobežojumiem.

Projekta ietvaros LKS pārstāvji, priekšsēdētāja Marta Bite un valdes loceklis Staņislavs Tokalovs piedalīsies FERA (Federation Europeenne des Realisateurs del’ Audiovisuel) - Eiropas audiovizuālo režisoru federācijas aktivitātēs un asamblejā. Asambleja šogad norisināsies no 22. līdz 23. septembrim Briselē. Dalība FERA dod iespēju Latvijas filmu veidotājiem iesaistīties Eiropas profesionālajā vidē, iegūt jaunus kontaktus un veicina sadarbību, informācijas pieejamību un apmaiņu Eiropas līmenī, Latvija pārstāvniecību nozīmīgos Eiropas līmeņa filmu nozares pasākumos, palīdz iegūt informāciju par citu Eiropas valstu filmu profesionāļu organizāciju pieredzi, darbības principiem un normatīvo bāzi. Dalība FERA dod nozīmīgu ieguldījumu katras biedrības aktivitāšu paplašināšanai un uzlabošanai arī starptautiskā mērogā, iespēja izteikt viedokli un iespaidot kopēju lēmumu pieņemšanu, saņemt atbalstu kritiskās situācijās. Šobrīd aktuāli jautājumi par digitālo izplatīšanas tirgu, autoru tiesību nostiprināšanu, mākslīgā intelekta regulēšanu. Ģenerālajā asamblejā paredzēta arī  Latvijas Filmu režisoru ģildes uzņemšana par FERA biedru, līdz ar to 2 balsu Latvijai iegūšana FERA biedru balsojumā. 

Projekts "Latvijas Kinematogrāfistu savienības administratīvās un starptautiskās sadarbības kapacitātes stiprināšana" tiek īstenots ar finansiālo atbalstu no ERAF, REACT-EU finansējuma pandēmijas krīzes seku mazināšanai.
Atbalsts projektam piešķirts 13 368.95 EUR apmērā, projekts tiek īstenots līdz 2023. gada 31. decembrim, projekta numurs 13.1.4.0/23/I/020.