LKS vadības vēlēšanas

LKS vadības vēlēšanas

Biedrības „Latvijas Kinematogrāfistu savienība” (LKS)
LKS biedru atskaites – vēlēšanu pilnsapulce notiks:
Trešdien, 2021.gada 01.decembrī, plkst. 11:00 –13:00.
Attālinātā ZOOM konferences formātā ar iespēju balsot pirms sapulces.


Sapulce tiek rīkota attālinātā veidā, pamatojoties uz Covid 19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas likuma 37.pantu, kurš nosaka kārtību, kā var tikt rīkotas biedrību, komercsabiedrību un partiju biedru sapulces un balsošana. Biedri, kuri ir nobalsojuši pirms sapulces, tiek ieskaitīti kvorumā.
Valde 02.11.2021. pieņēma lēmumu par biedru iepriekšējā balsojuma identifikācijas apstiprinājumu ar Jūsu personiskā e-pasta vēstulēm, pa pastu atsūtītām vai personiski atnestajām balsojuma anketām uz LKS biroju Elizabetes 49, Rīgā.


Lūdzam biedrus izmantot Zoom pieslēgšanās adresi, kura tika nosūtīta uz biedru e-pastiem.


Darba kārtībā:
1) Pārskata ziņojums par LKS darbību 2020.-2021.gadā.
2)LKS vadības vēlēšanas-iepriekšējās balsošanas rezultātu paziņošana, iespēja balsot Zoom sanāksmes
laikā.
3) LKS darbības virzieni un uzdevumi.
4) Jautājumi un debates
5) Kopējo vēlēšanu rezultātu paziņošana.
Lūdzam būt atsaucīgiem, jo lēmumus var pieņemt tikai tad, ja biedrības sapulcē ir biedru kvorums, kurā
tiek ieskaitīti arī iepriekš nobalsojušie biedri.


Iepriekš nobalsojuši 108 biedri:

1. Balsojums par LKS priekšsēdes Ievas Romanovas pilnvaru pagarināšanu 
PAR -108, PRET - 0, ATTUROS - 0
2. Balsojums par LKS Valdes locekļu pilnvaru pagarināšanu – (Lauris Ābele, Marta Bite, Matīss Kaža, Arvīds Krievs, Andis Mizišs, Ivars Seleckis, Dāvis Sīmanis jr., Armands Zvirbulis
PAR - 106, PRET - 0, ATTUROS - 2
3.Balsojums par Revīzijas komisijas locekļu pilnvaru pagarināšanu (L.Liepiņa, A.Sīmane, S.Matveka.
PAR - 108, PRET - 0, ATTUROS - 0
4. Balsojums par LKS darbības pārskata apstiprināšanu – Valdes ziņojumu
PAR - 107, PRET - 0, ATTUROS - 1
5.  Balsojums par LKS finanšu struktūras-pārskata apstiprināšanu
PAR - 107, PRET - 0, ATTUROS - 1

Līdz Valdes pilnsapulces priekšvakaram nobalsojuši: 

ĀBELE Lauris
ĀBELE Raitis
ĀBELE Mārcis
ADERMANE Aina
AKMEŅLAUKS Arnis
ALKSNĪTIS Viesturs
ANTONE Ināra
APSĪTIS Andrejs
AŠČUKS Bruno
BALČUS Zane
BALODE Guna
BALODIS Gunārs
BĀLIŅA Liene
BANDĒNS Gunārs
BEZMERS Māris
BIČEVSKA Ilona
BLEY Aija
BORGA Brigita
BRASLA Varis
BRAUNA Juta
BRŪVERE Ilona
CĀNE Renāte
CELMA Rūta
CELMA Una
CIMMERMANIS Jānis
DADZĪTE Rita
DAMBEKALNS Aivars
DAMBRĀNE Izolde
DEKSNE Skaidra
DIŠLERE Baiba
DZENE Zane
DŽONSONE Evija
EGLE Uģis
EGLĪTE Brigita
EGLĪTIS Valdis
FRIJĀRE Ruta
GAUJA Andris
GREBŅEVS Aleksandrs
GRIBERMANIS Viktors
IKERE Gunta
IKERE Ludmila
NDRIKSONE Baiba
JANCIS Uldis
JEMEĻJANOVS Valdemārs
JUHŅĒVIČS Jānis
JURJĀNE Maruta
KALME Vizma
KĀRKLIŅA Lelde
KAŽA Matīss
KIRŠTEINA Ilze
KIRŠTEINS Ēriks
KĻAVIŅA Elita
KOLMANE Ināra
KRIEVS Arvīds Zigurds
LABDARBE Monika Vera
LIEPA Dace
LIEPIŅA Lilija
LINĒ Aldis
LINIŅA Māra
MARTINI Renāte
MATVEKA Sarma
MEIDROPA Ārija
MIZIŠS Andris
MUNDECIEMA Leonija
MUSŅICKA Tamāra
NAARIS Marika
OZOLIŅA Ieva
PAŠKĒVIČS Jevgēņijs
PĒRKONE Inga
PĒTERSONS Reinis
PĪKS Rihards
PIPARS Romualds
PITRUKA Ieva
PUTNIŅŠ Māris
RAZUMA Regīna
REDOVIČS Agris
REITERE Elīna
RĪDŪZE Dace
RIEKSTIŅŠ Aivars
RIKARDE Skilla
ROMANOVA - JĒKABSONE Marta
ROMANOVA Ieva
ROZENBERGS Andris
ROŽLAPA Dace
SIATKOVSKA Dace
RUDZĪTIS Kārlis
ŠEINS Jaroslavs
SELECKA Maija
SELECKIS Ivars
SILA Sandra
SĪMANIS Dāvis jun.
ŠŅORE Egīls
TREIMANE ĒRMALE Esmeralda
TREKTERIS Guntis
URBĀNE Baiba
UZULNIECE Anita
VĒRDIŅŠ Mārtiņš
VERHOUSTINSKIS Andrejs
VIDULEJA Anna
VĪKSNE Juris
VIMBA Renārs
VĪTOLA Ilze
ZALCMANIS Kalvis
ZARIŅA Guna
ŽURGINA Laima
ZVIRBULE Gunda
ZVIRBULIS Armands
ZVIRBULIS Miks