Eiropas kino un audiovizuālās nozares COVID -19 paziņojums.

Eiropas kino un audiovizuālās nozares COVID -19 paziņojums.

Eiropas audiovizuālo darbu režisoru organizāciju federācija /Federation Europeenne des Realisateurs de l’Audiovisuel, saīsināti FERA, ir publicējusi paziņojumu, kuru parakstījušas 116 Eiropas filmu un audiovizuālās nozares profesionālās organizācijas.

Eiropas kino un audiovizuālās nozares COVID- 19 paziņojums.

Eiropas audiovizuālais sektors pieprasa steidzamu rīcību no Eiropas Savienības un tās dalībvalstu lēmumu pieņēmēju puses, lai pasargātu un saglabātu šīs nozares nākotni pēc COVID-19 uzliesmojuma, saskaņā ar katras valsts, tai skaitā filmu centru un fondu un citu struktūru noteiktajiem drošības pasākumiem.

Kādēļ tas ir nozīmīgi? Šobrīd Eiropas kultūras un radošās industrijas saskaras ar neizmērojamu krīzi, gan kā uzņēmumi, gan radošās personas. Mūsu nozare ir Eiropas kultūras, radošās un sociālās identitātes centrā un dod nozīmīgu ieguldījumu Eiropas ekonomikā un nodarbinātībā. Tādēļ ir nepieciešama tūlītēja stratēģiska rīcība turpmākas Eiropas un nacionālās vienotības nodrošināšanai. Bez stingras Eiropas un nacionālo līderu uzņēmības Eiropas audiovizuālā nozare nespēs atgūties no šīs bezprecedenta krīzes.

Mūsu sektors varētu ieņemt nozīmīgu lomu sabiedrības atveseļošanās procesā, bet tikai gadījumā, ja tā pamata infrastruktūra var tikt pasargāta.

Kādēļ filmu un audiovizuālais sektors ir tik specifisks? Tā pamatā ir uz projektiem balstīta, neregulāra biznesa modelis, plaša, cieši saistīta ekosistēma – sākot ar projektu attīstīšanu un radošo procesu līdz finansēšanai, producēšanai, izrādīšanai kinoteātros, digitālās un TV platformās, ierakstu pārdošanai. Šī sektora aktivitātes tiek virzītas ar neskaitāmu individuālo autoru, izpildītāju, uzņēmēju, dažāda lieluma uzņēmumu, tajā skaitā arī pašnodarbinātu personu līdzdalību, kuri šobrīd ir iemesti sociālā un ekonomiskā COVID pandēmijas radītajā krīzē. Katrs no nozares segmentiem turpmāk saskarsies ar ilgstošiem individuāliem izaicinājumiem.

Šīs krīzes negatīvā ietekme neapstāsies brīdī, kad ierastās aktivitātes tiks atgrieztas sabiedrībai, visdrīzāk, tās būs jūtamas ilgtermiņā audiovizuālā sektora projektu īstenošanas laikietilpīguma dēļ.

Lai arī pulcēšanās ap mājas datoru un televizoru ekrāniem ļauj izjust globālu vienotību, tā diemžēl neaptur ne pašreizējo darba pārtraukšanas vilni ar masveida atstādināšanu no darba, ne ienākumu zaudēšanu audiovizuālajā sektorā, kā arī nepārvērtīsies investīciju atgūšanā, vienkāršā darbu atsākšanā pie producēšanas un izplatīšanas darbiem.

Kas ir nepieciešams? Tūlītējs finansiāls atbalsts šobrīd un turpmākajos mēnešos, lai pasargātu pašreizējo audiovizuālo ekosistēmu, kā arī tās nākotni Eiropā, kas šobrīd neizmērojami cieš sakarā ar noteiktajiem distancēšanās pasākumiem un sociālajām konsekvencēm. Šī krīze mūsu nozarē būs jūtama vēl ilgi pēc ierobežojumu perioda.

Audiovizuālais sektors Eiropā var kalpot kā starpnieks un katalizators debatēm un diskusijām, kas būs nozīmīgas Eiropas demokrātijai, kamēr tās iedzīvotāji apradīs ar sekām, ko ir izraisījusi šī neprognozējamā krīze, kā arī likt pamatus jaunam optimismam un pārliecībai par mūsu kopīgo Eiropas nākotni.

Papildinformāciju var iegūt, rakstot:

Eiropas audiovizuālo darbu režisoru organizāciju federācija /Federation Europeenne des Realisateurs de l’Audiovisuel, saīsināti FERA , ir dibināta 1980.gadā un apvieno38 profesionālas organizācijas no 29 Eiropas valstīm. FERA cīnās par audiovizuālajai nozarei labvēlīgu normatīvo dokumentu izstrādi Eiropas līmenī, radošā procesa apstākļu uzlabošanu, Eiropas filmu nozares vienotību un pazīstamību. Latvijas Kinematogrāfistu savienība ir FERA biedrs kopš 2003.gada.

Sagatavoja Ieva Romanova,

Latvijas Kinematogrāfistu savienības priekšsēdētāja, Tālr.26440470

Organizāciju logo, kuras parakstījušas Paziņojumu