"Latvijas skola soma"

"Latvijas skola soma"

LKS projekta “Kino visiem un visur Latvijā” aktivitātes izglītības iestādēs kopš 2018. gada tiek nodrošinātas lieliskā sadarbībā ar programmu “Latvijas skolas soma” un tās vadītāju Aiju Tūnu, ar kuru mūs vieno kopīgi mērķi un kultūras nozīmīguma izpratne.

Kultūrizglītības programma "Latvijas skolas soma" ir lielākā valsts simtgades dāvana vairāk nekā 200 000 Latvijas bērniem un jauniešiem. Tās mērķis ir nodrošināt katram mūsu valsts skolēnam iespēju vismaz vienu reizi mācību semestra laikā apmeklēt norises, kas saistītas ar mācību un audzināšanas darba saturu un dod iespēju klātienē iepazīt Latviju mākslas un kultūras norisēs (skatuves mākslā, mūzikā, vizuālajā mākslā, literatūrā, dejā, arhitektūrā, dizainā un kino), tai skaitā izzināt Latvijas valstiskuma attīstības un saglabāšanas liecības, Latvijas kultūrainavu, kultūras vērtības un laikmetīgās izpausmes, vēsturisko mantojumu un radošās industrijas.

Ar simtgades projekta “Latvijas skolas soma” starpniecību, mums kopš 2018. gada ir bijusi iespēja sasniegt daudz plašāku izglītības iestāžu skatītāju loku. 2019. gadā esam sasnieguši aptuveni 100 000 tūkstošus jauno skatītāju izglītības iestādēs visā Latvijā, piedāvājot skolotājiem iekļaut latviešu filmas mācību stundu programmās. Bērniem un jauniešiem ir pieejamas gan filmas par Latvijā vēsturiski nozīmīgām personām un notikumiem (“Zigfrīds Anna Meierovics”, “Tēvs nakts”, “Bille”, “Ievainotais jātnieks”, “Dziesmuvara”, “Baltijas ceļš”, “Mērijas ceļojums”,u. c.), gan jaunās spēlfilmas un animācijas filmas (“Jelgava 94, “Jēkabs, Mimmi un runājošie suņi”, “Bize un neguļa”, “Es esmu šeit”, “Paradīze 89” u.c.). Mazāko klašu bērnus iepazīstinām ar Latvijas animācijas filmu vēsturi, integrējot mācību stundās gan tās pamatlicēju Arnolda Burova un Rozes Stiebras veidotos darbus, gan studijas AB leļļu filmas, Nila Skapāna plastilīna animāciju, režisora Edmunda Jansona filmas un kinolektorijus.

Esam ļoti pateicīgi, ka ar izglītības attīstības veicinošā projekta "Latvijas skolas soma" starpniecību mums ir bijusi iespēja sasniegt tik daudz Latvijas audzēkņus un atdzīvināt viņos interesi par latviešu kino, kas, mūsuprāt, var būt ilgtspējīgs solis vēl kvalitatīvākas izglītības virzienā. Kino medija izmantošana izglītības programmā veicina mācību procesa dažādību, kas palīdz audzēkņos veidot interesi par dažādiem tematiem, piemēram, vēsturi, sociālajām zinātnēm un mākslu, kā arī var ieinteresēt skolēnus uzzināt vairāk par kino nozares profesijām, paverot jaunas iespējas nākotnes mērķiem.

Informācija par programmu "Latvijas skola soma" meklējama mājaslapā:           https://www.lv100.lv/programma/latvijas-skolas-soma/